Nhân sự

Đội ngũ của chúng tôi gồm có các chuyên gia tư vấn thương hiệu đến từ các lĩnh vực và quốc tịch khác nhau, cùng hợp tác để đạt được mục tiêu chung – chuyển đổi thương hiệu. Vì con người chính là tài sản lớn nhất, chúng tôi vẫn đang nỗ lực tìm kiếm và chào đón nhiều tài năng mới tham gia, những người khát khao sự đổi thay, tạo ra những thay đổi tích cực và đạt được thành công trong hệ sinh thái thương hiệu.