Sản xuất TVC

TVC là tên tiếng anh viết tắt của Truyền hình Thương mại, một phương tiện truyền thông có thể truy cập được cho tất cả khán giả. TVC vẫn là một công cụ hiệu quả cao để các doanh nghiệp có thể truyền tải thông điệp bán hàng hoặc tăng nhận thức về thương hiệu. Sản xuất TVC và phát sóng trên truyền hình tốn khá nhiều ngân sách. Do đó, cần một kế hoạch rõ ràng để phát triển ý tưởng, sản xuất và phát sóng cho phù hợp với mục tiêu của sản phẩm sẽ được quảng cáo.